تازه ها: 2000 تست تئوری حسابداری

  • 12
  • آذر
تازه ها: 2000 تست تئوری حسابداری

ویژه داوطلبان کنکور دکتری منتشر شد!

2000 سوال چهارگزینه ای تئوری حسابداری
نوشته غلامرضا کرمی - سید مصطفی سید حسینی - محمدجواد منصوری

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران