رتبه‌ی جهانی برترین دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۲۴

  • 17
  • تير
رتبه‌ی جهانی برترین دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۲۴

براساس نظام رتبه بندی QS
 
۱- دانشگاه صنعتی شریف ۳۳۴
۲- دانشگاه تهران ۳۶۰
۳- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۷۵
۴- دانشگاه علم و صنعت ۴۵۱
۵- دانشگاه شیراز ۶۸۱-۶۹۱
۶- دانشگاه شهید بهشتی ۹۵۱-۱۰۰۰
۷- دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰۰۱-۱۲۰۰

نظرات کاربران