حذف شرط پایان‌خدمت دانشجویان برای مجوز کسب‌وکار

  • 19
  • خرداد
حذف شرط پایان‌خدمت دانشجویان برای مجوز کسب‌وکار

وزیر اقتصاد: شرط پایان‌خدمت برای دانشجویانی که تاکنون به این دلیل نمی‌توانستند وارد کسب‌وکارها شوند، حذف شد.


نظرات کاربران