آخرین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران

  • 07
  • اسفند
 آخرین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران

  • آخرین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲ روز ۱۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.
  • ثبت نام این آزمون از تاریخ ۲۸ بهمن آغاز شده است.
  • نتایج آزمون زبان دانشگاه تهران اسفند ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۸ اسفند اعلام خواهد شد.

 


نظرات کاربران