دانشگاه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد

  • 26
  • دي
دانشگاه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد

رییس دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه به عنوان مرجعی که می تواند امید عبور از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کنونی را محقق کند یادکرد و گفت: همه اساتید و اندیشمندان باید نسبت به مسائل، محدودیت ها، نیازها و نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و برای حل مشکلات و رشد و تعالی جامعه و بهبود زندگی مردم کشور بکوشند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدتقی احمدی در سی و دومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی که در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از دانشگاه به عنوان مرجعی که می تواند امید عبور از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کنونی را محقق کند نام برد و گفت: همه اساتید و اندیشمندان باید نسبت به مسائل، محدودیت ها، نیازها و نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و برای حل مشکلات و رشد و تعالی جامعه و بهبود زندگی مردم کشور بکوشند.

دکتر احمدی به رسالت اجتماعی دانشگاه به عنوان بحث مهم دانشگاه های نسل سوم اشاره کرد و گفت: با توسعه مفهوم دانشگاه و ضرورت ارتباط دانشگاه با جامعه، بحث مهم رسالت اجتماعی دانشگاه به وجود آمد. دانشگاه تربیت مدرس نیز در طرح تحول راهبردی خود به این مهم توجه بسیار کرده است و یکی از محورها و اهداف اصلی خود را پشتیبانی و پاسخگویی مسائل و نیازهای جامعه قرار داده است.

وی از تغییر مفهوم کلاسیک دانشگاه در قرن ۲۱ به عنوان یکی از چالش های سال های اخیر نام برد و افزود: یکی از چالش هایی که در سال های اخیر مطرح گردید این بود که دانشگاه کلاسیک در قرن ۲۱ مفهوم خود را از دست می دهد و شبکه اطلاعات، اینترنت، شبکه های اجتماعی، روش های یادگیری الکترونیکی و از راه دور، جایگزین دانشگاه های سنتی خواهند شد. این چالش در اجلاس علم و فناوری ژاپن نیز که با حضور وزرای علوم، دانشمندان و صاحبان شرکت های فناور برگزار شد، مطرح گردید و اکثریت بر این عقیده بودند که اگر چه دانشگاه کلاسیک در مقابل توسعه شبکه اطلاعات یک عقب نشینی از خود نشان داده است اما بار دیگر جایگاه خود را بدست آورده است.

دکتر احمدی خاطر نشان کرد: شبکه های جهانی اطلاعات گر چه در آموزش، اطلاع رسانی و تربیت نیروهای توانمند و تراز بالای علمی مؤثر هستند اما به تنهایی قادر به پرورش نیروی خلاق چند بعدی، متخصص دانش پژوه، بالارونده و راهگشای جامعه نخواهند بود. این تعاملات اطلاعاتی از طریق مسیرهای الکترونیک، منجر به کسب اطلاعات وسیع اما غیر سیستماتیک می شود. اطلاعاتی که اغلب بدون پالایش، جهت دار و خالی از مؤلفه های اساسی برای تربیت اندیشمندان، در اختیار افراد قرار می گیرد اما در نهایت به تربیت متخصصی که دارای ابعاد و توانمندی های کافی برای خدمت به جامعه باشد، نمی انجامد.

رییس دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: دانشگاه کلاسیک و سنتی این فرصت را به دانشجو می دهد که در یک فرایند سیستماتیک از مرحله ابتدایی تا تراز بالای علمی، آموزش ببیند و متوازن و تخصصی به شکوفایی و خلاقیت برسد. قرار گرفتن در محیط سنتی دانشگاه زمینه آشنایی دانشجو را با سایر رشته های علمی را فراهم و دانشجو را دارای بینش نسبت به علم و فناوری می کند.

وی توجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی را برای حل مسائل و نیازهای جامعه و رفع نابسامانی های اجتماعی ضروری دانست و گفت: محققان و دانشگاهیان باید نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و در برابر معضلات منفعل نباشند. اساتید در دانشگاه نسل سوم نه تنها به دانشجو و آموزش و تربیت نیروهای متخصص می پردازند بلکه جامعه، محله و شهری که دانشگاه شان در آن واقع شده را در اولویت کاری و حل مشکلات کشور را سرلوحه ی امور خود قرار می دهند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر احمدی در پایان تأکید کرد: در این برهه از زمان و در شرایط کنونی که چشم امید به اندیشمندان و دانشگاهیان دوخته شده است، دانشگاه باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و با حفظ افتخار مرجعیت علمی، برای بهتر شدن زندگی مردم و توسعه کشور قدم بردارد.


نظرات کاربران