کپی‌کاری پایان‌نامه‌های دانشجویی‌ مصداق تخلف است/ با دانشجویان و اساتید متخلف برخورد می‌کنیم

  • 04
  • دي
کپی‌کاری پایان‌نامه‌های دانشجویی‌ مصداق تخلف است/ با دانشجویان و اساتید متخلف برخورد می‌کنیم

رئیس دانشگاه تهران کپی‌برداری از پایان‌نامه‌های دانشجویی را یکی از مصادیق تخلف پژوهشی عنوان کرد و گفت: دانشجویانی که در رساله‌ یا پایان‌نامه خود کپی‌برداری کرده باشند متخلف شناخته شده و مطابق آئین‌نامه‌های مربوط با آنها برخورد می‌شود.

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اخلاق در پژوهش را یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مسئولان دانشگاه تهران عنوان کرد و افزود: از دیدگاه ما بحث اخلاق باید یکی از اولویت‌های اساسی پژوهشگران و محققان دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه تهران قرار گیرد، خوشبختانه این موضوع در این دانشگاه رعایت می‌شود اما از نظر ما یک مورد تخلف هم قابل قبول نیست، به همین دلیل ما کمیته بررسی تخلفات اخلاق حرفه‌ای را در دانشگاه تهران تشکیل داده‌ایم و مسائل اخلاق در پژوهش و تخلفات پژوهشی نیز به طور جدی در این کمیته بررسی می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با متخلفان علمی مطابق قانون و با قاطعیت برخورد می‌کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر قانونی وجود دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که مسائل اخلاقی در پژوهش را نادیده می‌گیرند مجازات خواهند شد و اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد برخی از آنها به کمیته بررسی تخلفات ارجاع می‌شود و برخی نیز باید در هیات انتظامی دانشگاه یا کمیته تخلفات دانشجویی مورد کنکاش قرار بگیرد تا در نهایت بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجلس حکم مورد نظر را دریافت کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه کپی‌برداری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی یکی از موارد تخلف پژوهشی مربوط می‌شود، گفت: اگر در ارزیابی‌ها محرز شود که دانشجویی در حین تحقیق مرتکب تخلفاتی نظیر کپی‌برداری شود، نام او رسما در کمیته‌های مربوطه اعلام و تخلف او مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این رویکرد برای اعضای هیات علمی نیز وجود دارد و آئین‌نامه‌های روشن در این زمینه وجود دارد و متخلفان در کمیته انضباطی حکم خواهند کرد.


نظرات کاربران