کارگاه آموزشی

 
 • مدت ۳۵ ساعت - ظرفیت ۴۰ نفر - استاد محمودیان

  قیمت: 1200000 ریال
   
   
 • تاریخ شروع: ۹۱/۰۷/۰۱
   
 • مخاطبین:

  کلیه داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد

   
 • رشته:

  مدیریت

   
 • محل برگزاری:

  نگاه دانش

   
 • لینکهای دانلود: