کارگاه آموزشی

 
 • ریاضی 100 ساعت استاد محمودیان

  زبان عمومی و تخصصی 60 ساعت دکتر ناصرزاده

  به همراه برنامه ریزی مطالعاتی

  قیمت: 5000000 ریال
   
   
 • تاریخ شروع: ۹۲/۰۲/۰۱
   
 • مخاطبین:

  کلیه داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد

   
 • رشته:

  مدیریت

   
 • محل برگزاری:

  نگاه دانش - تلفن رزرو 66951920