کارگاه آموزشی

3 کارگاه آموزشی

تعداد
مرتب سازی
 
 
 • ریاضی 100 ساعت استاد محمودیان

  زبان عمومی و تخصصی 60 ساعت دکتر ناصرزاده

  به همراه برنامه ریزی مطالعاتی

  قیمت: 5000000 ریال
   
  تاریخ شروع: ۹۲/۰۲/۰۱
   
  مخاطبین:کلیه داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد
   
  محل برگزاری:نگاه دانش - تلفن رزرو 66951920
   
  رشته:مدیریت
   
  ثبت نام آنلاين در کلاس:
   
   
 • مدت ۳۵ ساعت - ظرفیت ۴۰ نفر - استاد محمودیان

  قیمت: 1200000 ریال
   
  تاریخ شروع: ۹۱/۰۷/۰۱
   
  مخاطبین:کلیه داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد
   
  محل برگزاری:نگاه دانش
   
  رشته:مدیریت
   
  ثبت نام آنلاين در کلاس:
   
   
 • مدت ۲۰ ساعت - ظرفیت ۲۰ نفر

  قیمت: 1000000 ریال
   
  تاریخ شروع: ۹۱/۰۷/۰۱
   
  مخاطبین:کلیه داوطلبان MBA و دکتری
   
  محل برگزاری:نگاه دانش
   
  رشته:MBA
   
  ثبت نام آنلاين در کلاس: