بسته آموزشی

 
 • بسته ویژه زبان دکتری
  قیمت: 1500000 ریال
   

  این بسته شامل موارد زیر است:

  • جزوه گام به گام آموزش تافل دکتری - مدرس: دکتر سید محمد رضا ناصرزاده
  • کتاب راهنمای جامع آزمون تافل دکتری - تالیف: سید محمد رضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی
  • کتاب زبان عمومی - تالیف: سید محمد رضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی
  • کتاب واژگان 504 با ترجمه فارسی - ترجمه سید محمد رضا ناصرزاده - آرمان اشراقی
  • کتاب 2000 تست زبان تخصصی (ویژه درک مطلب) - تالیف: سید محمد رضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی
  رشته: مدیریت