تازه‌های نشر

 

تئوری حسابرسی( ایان دنیس )

نوشته شده توسط غلامرضا کرمی و امید آخوندی و حامد عمرانی

قیمت: 200000 ریال

قیمت: 198000 ریال

 

مدیریت تکنولوژی

نوشته شده توسط علیرضا موتمنی و سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی

قیمت: 300000 ریال

قیمت: 297000 ریال

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

نوشته شده توسط حسین جلیلیان

قیمت: 320000 ریال

قیمت: 316800 ریال

 

آمار و احتمال 1

نوشته شده توسط محسن طورانی

قیمت: 340000 ریال

قیمت: 336600 ریال

 

تجزیه و تحلیل بازار از تئوری تا عمل

نوشته شده توسط علیرضا سارنج

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت بازرگاني و راهبردي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت دولتي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و وحيد بيگي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت فناوري اطلاعات

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و مهدي هاشمي و فاطمه عباسي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت صنعتي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و رضا جلالي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مروري جامع بر مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري عمومي (ويژه آزمون دكتري مديريت دولتي)

نوشته شده توسط وحيد بيگي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

آخرین مشاهدات