تازه‌های نشر

 

رفتار مصرف كننده (ويژه آزمون دكتري مديريت بازرگاني)

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و محمد رحیم اسفیدانی

قیمت: 400000 ریال

قیمت: 396000 ریال

 

تحقيق در عمليات پيشرفته ( مدلسازي و روشهاي حل)

نوشته شده توسط عادل آذر و عباس رضائی پندری

قیمت: 220000 ریال

قیمت: 217800 ریال

 

مديريت منابع انساني در عمل

نوشته شده توسط سید رضا سید جوادین و بهروز پورولی و اكرم نوري

قیمت: 200000 ریال

قیمت: 198000 ریال

 

مديريت بازاريابي بين المللي

نوشته شده توسط حسين نوروزي و سهيل نجات

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

تئوري هاي مديريت پيشرفته (چشم انداز پست مدرن)

نوشته شده توسط علیرضا امیرکبیری

قیمت: 330000 ریال

قیمت: 326700 ریال

 

مديريت برند با رويكرد برنامه ريزي

نوشته شده توسط احمد روستا و وهاب خليلي شجاعي و سيد حميد خداداد حسيني

قیمت: 200000 ریال

قیمت: 198000 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور كارشناسي دكتري دانشگاه آزاد مديريت دولتي

نوشته شده توسط محسن نظری و رضا آذری محبی و علیرضا امیرکبیری و غلامحسين مسلماني و مهدي هاشمي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

كاربرد اكسل براي مديران بازاريابي

نوشته شده توسط سيد وحيد طباطبائي كلجاهي و پريسا عبادي

قیمت: 140000 ریال

قیمت: 138600 ریال

 

مديريت و كنترل پروژه

نوشته شده توسط مازیار زاهدی سرشت و شهرزاد خسروی

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور كارشناسي دكتري دانشگاه آزاد مديريت صنعتي

نوشته شده توسط محسن نظری و حسین جلیلیان و عارفه فدوی و رضا آذری محبی و علیرضا امیرکبیری و غلامحسين مسلماني و مهدي هاشمي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

آخرین مشاهدات