تازه‌های نشر

 

مجموعه سوالات دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری مهندسی صنایع

نوشته شده توسط هادی جهانشاهی و محمد هادی نیکوفکر و محسن طورانی و احسان خاکبازان

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

آمار و احتمال دکتری زی ذره بین

نوشته شده توسط محسن طورانی و سیمین لطیفی

قیمت: 450000 ریال

قیمت: 445500 ریال

 

راهنمای بازارهایی مالی

نوشته شده توسط محمد ندیری و ریحانه السادات طباطبائیان

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی

نوشته شده توسط سید رضا سید جوادین و محمد تابان

قیمت: 200000 ریال

قیمت: 198000 ریال

 

مرجع کامل حسابداری صنعتی

نوشته شده توسط غلامرضا کرمی و حميد حسيني نژاد

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مروری جامع بر مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

نوشته شده توسط وحيد بيگي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

مروری جامع بر مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

نوشته شده توسط وحيد بيگي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

مروری جامع بر مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

نوشته شده توسط وحيد بيگي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

تحقیق در عملیات نرم

نوشته شده توسط عادل آذر و علی انوری

قیمت: 200000 ریال

قیمت: 198000 ریال

 

راهنمای گام به گام برون سپاری برای مدیران

نوشته شده توسط شهریار پاوندی و بهمن حاجی پور

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

آخرین مشاهدات