تازه‌های نشر

 

مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

نوشته شده توسط بهنام عبدي و نجمه نوذر و شبنم حيدري و پريا بيگلري و الهام ابراهيم پور كومله و فرزانه رضايي نياركي

قیمت: 220000 ریال

 

روش شناسي علم طراحي براي سيستمهاي اطلاعاتي و مهندسي نرم افزار

نوشته شده توسط امیر مانیان و محمدحسين رونقي

قیمت: 200000 ریال

 

اصول و مباني روشهاي پژوهش كيفي جلد اول رويكردي نو و كاربردي

نوشته شده توسط حسين خنيفر و ناهيد مسلمي

قیمت: 300000 ریال

 

سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك

نوشته شده توسط بهنام عبدي و الهه سلطاني اميد

قیمت: 200000 ریال

 

زبان عمومي ارشد زير ذره بين جلد سوم

نوشته شده توسط الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

قیمت: 200000 ریال

 

رفتار مصرف كننده (ويژه آزمون دكتري مديريت بازرگاني)

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و محمد رحیم اسفیدانی

قیمت: 400000 ریال

 

تحقيق در عمليات پيشرفته ( مدلسازي و روشهاي حل)

نوشته شده توسط عادل آذر و عباس رضائی پندری

قیمت: 220000 ریال

 

مديريت منابع انساني در عمل

نوشته شده توسط سید رضا سید جوادین و بهروز پورولی و اكرم نوري

قیمت: 200000 ریال

 

مديريت بازاريابي بين المللي

نوشته شده توسط حسين نوروزي و سهيل نجات

قیمت: 250000 ریال

 

تئوري هاي مديريت پيشرفته (چشم انداز پست مدرن)

نوشته شده توسط علیرضا امیرکبیری

قیمت: 330000 ریال

 

آخرین مشاهدات