تازه‌های نشر

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت بازرگاني و راهبردي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت دولتي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و وحيد بيگي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت فناوري اطلاعات

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و مهدي هاشمي و فاطمه عباسي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مجموعه سوالات كنكور دكتري ( نيمه متمركز) دانشگاههاي سراسري مديريت صنعتي

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و هادی جهانشاهی و محسن طورانی و ایمان جمشیدی و رضا جلالي

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

مروري جامع بر مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري عمومي (ويژه آزمون دكتري مديريت دولتي)

نوشته شده توسط وحيد بيگي

قیمت: 250000 ریال

قیمت: 247500 ریال

 

بسط تحليل پوششي داده ها با اطلاعات ترجيحي - كارايي ارزش

نوشته شده توسط عادل آذر و عبدالحسين جعفرزاده و محمدرضا فتحي

قیمت: 150000 ریال

قیمت: 148500 ریال

 

جزوه كار در كلاس تحقيق در عمليات 1 و 2

نوشته شده توسط مازیار زاهدی سرشت

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

موجود نیست

 

1100 سوال چهار گزينه اي طرح ريزي واحدهاي صنعتي

نوشته شده توسط محمد هادی نیکوفکر

قیمت: 300000 ریال

قیمت: 297000 ریال

 

بودجه ريزي دولتي: نظريه ها،اصول و كاربردها از تنظيم تا كنترل

نوشته شده توسط سید محمد مقیمی

قیمت: 290000 ریال

قیمت: 287100 ریال

 

زبان عمومي دكتري زير ذره بين

نوشته شده توسط الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

قیمت: 350000 ریال

قیمت: 346500 ریال

 

آخرین مشاهدات