فهرست مؤلفان

مشخصات مؤلفدرباره مؤلف

 
profile_picture

سيد محمد تقي حسيني مرام

profile_picture

طهمورث حسنقلی پور

نام و نام خانوادگی : دکتر طهمورث حسنقلی پور درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎• کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران• کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۷‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏مدرسه عالی مدیریت گیلان ‏‎,‎‏ایران سوابق شغلی: معاون آموزشی دانشکده مدیریت - ریاست فعلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : بازاریابی - مدیریت خرید - تحقیقات بازار - روش تحقیق. ایشان در حال حاضر معاونت علمی فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشند.

اطلاعات بیشتر

profile_picture

محمد حقیقی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حقیقی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : آموزش بازرگانی،آمریکا سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : بازاریابی - بازرگانی بین الملل

اطلاعات بیشتر

profile_picture

سید حسین حسینی

profile_picture

میثم حدادی

profile_picture

مهدی حیدری

profile_picture

پرویز حسینی

profile_picture

اسماعیل حسینی

profile_picture

محمد حلاج