فهرست مؤلفان

مشخصات مؤلفدرباره مؤلف

 
profile_picture

رضا تهرانی

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا تهرانی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : دکتری مدیریت مالی ، ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

profile_picture

حسین توکلیان

profile_picture

کامران تاجیک

profile_picture

روح اله تقاعدی