فهرست مؤلفان

مشخصات مؤلفدرباره مؤلف

 
profile_picture

محمد علی شاه حسینی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی شاه حسینی درجه علمی : استادیار تحصیلات : دکتری مدیریت سیاستگذاری سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : معاون علمی - فناوری دانشگاه تهران 2

اطلاعات بیشتر

profile_picture

پگاه شاپوری

profile_picture

زهره شهیدی

profile_picture

مجید شهبازی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) عضو انجمن حسابداری ایران (IAA) عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران(IMAA) عضو انجمن مهندسی مالی ایران (IFEA) کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی

اطلاعات بیشتر

profile_picture

مجتبی شهبازی

profile_picture

عماد شیخان

profile_picture

فیض اله شیرزادی

profile_picture

محسن شایان

profile_picture

امین شکرریز