فهرست مؤلفان

مشخصات مؤلفدرباره مؤلف

 
profile_picture

کمال رحمانی

profile_picture

رضا راعی

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا راعی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکتری مدیریت مالی ، ایران • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت ریسک - مهندسی مالی - سرمایه گذاری - بانکداری - سیستم های هوشمند سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : • ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏معاون ارزی بانک مرکزی‏‎,‎‏بانک مرکزی• ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۶‏‎,‎‏رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک تجارت‏‎,‎‏بانک تجارت• ۱۳۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۶‏‎,‎‏عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیر عامل بانک توسعه صادرات‏‎,‎‏بانک توسعه صادرات• ۱۳۸۲‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه‏‎,‎‏دانشکده مدیریت

اطلاعات بیشتر

profile_picture

شهرام روزبهانی

متولد 1351 – محل تولد شهرستان بروجرد – شاغل در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور-دارای سوابق کار حسابرسی مستقل در موسسات حسابرسی وخدمات مالی- و حسابداری درموسسات خصوصی ودولتی

اطلاعات بیشتر

profile_picture

محمد راد

profile_picture

معصومه رنجبر

profile_picture

روح اله رهنما

profile_picture

علی رجب زاده

دكتري: مديريت توليد وعمليات كارشناسي ارشد: مديريت بازرگاني-صنعتي كارشناسي: مديريت صنعتي مدير گروه مهندسي صنايع و بهره‌وري و عضو هيأت علمي گروه مهندسي صنايع و بهره‌وري مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران (دانشگاه تربيت مدرس) و معاون‌آموزشي مركز‌ مطالعات‌ مديريت و بهره‌وري ايران

اطلاعات بیشتر

profile_picture

مجید رمضان

profile_picture

علی رمضانی

profile_picture

بهنام رضایی