مولفان

profile_picture

دکتر ایرج نوروش

irajnoravesh@yahoo.com

در سال 1323 در تهران متولد شدم. مدرک لیسانس و فوق لیسانس را از دانشگاه برکلی و گلدن گیت اخذ نمودم و مدرک دکترا را از دانشگاه تهران گرفتم و تدریس را از همان دانشگاه شروع کردم.

 

کتابهای مؤلف