مولفان

profile_picture

 علیرضا فقیه

alireza.faghih@ut.ac.ir

شاید به جرات بتوانم بگویم که رشته مدیریت صنعتی دقیقا همان رشته ای است که من برای آن ساخته شده ام. تحصیلات خود را در این رشته در دانشگاه خلیج فارس بوشهر شروع کرده و سطح کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران ادامه دادم. علاقۀ بالای من به مسائل تولید و تحقیق در عملیات و نیز مسائل آمار مرا در این زمینه توانمندتر نموده است. امید دارم بتوانم بر اساس قابلیت های خودم خدمتی به دانشجویان و میهن عزیزم ایران کنم.

 

کتابهای مؤلف