مولفان

profile_picture

دکتر عارفه فدوی

Ar.fadavi@gmail.com

مدرک لیسانس مدیریت صنعتی را از دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در تهران و مدرک فوق لیسانس و دکترای مدیریت صنعتی را از دانشگاه آنکارا در ترکیه اخذ نمود و از سال 1372 در دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی در دوره های لیسانس, فوق لیسانس و دکترا مشغول به تدریس بوده و پایان نامه های بیشماری را در دوره کارشناسی ارشد و دکترا راهنمایی نموده است.

 

کتابهای مؤلف