مولفان

profile_picture

 شهرام روزبهانی

Sh51roozbahani@yahoo.com

متولد 1351 – محل تولد شهرستان بروجرد – شاغل در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور-دارای سوابق کار حسابرسی مستقل در موسسات حسابرسی وخدمات مالی- و حسابداری درموسسات خصوصی ودولتی

 

کتابهای مؤلف