مولفان

profile_picture

 مجید شهبازی

MajidShahbazi@Gmail.com

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) عضو انجمن حسابداری ایران (IAA) عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران(IMAA) عضو انجمن مهندسی مالی ایران (IFEA) کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی

 

کتابهای مؤلف

تازه های خبر

تعطیلات نوروزی انتشارات نگاه دانش

ضمن عرض تبریک عید نوروز به تمامی دوستان نگاه.....
مشاهده اخبار بیشتر