مولفان

profile_picture

دکتر محسن نظری

dmnazari@gmail.com

من محسن نظری، تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به طور پیوسته از سال 1361 تا 1375 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. عمده فعالیت اینجانب تدریس و تحقیق در دانشگاه بوده است و بعضی از سمت های اجرایی و تحقیقات را در دانشگاه و سازمان ها عهده دار بوده ام. تعداد 8 عنوان کتاب منتشر کرده ام که بعضا به چاپ های 28 ام خود نیز رسیده اند. تعداد زیادی از مقاله های علمی در مجلات داخلی و خارجی از اینجانب منتشر شده است و در کنفرانس های داخلی و خارجی متعددی نیز شرکت کرده ام. هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت تهران و به عنون مدیر گروه بازرگانی مشغول به فعالیت می باشم.

 

کتابهای مؤلف