مولفان

سيد هادي منافي – دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني –دارنده دو مدرك كارشناسي ارشد بازرگاني و مديريت مالي – گذراندن تمامي دوره هاي مربوط به درس زبان انگليسي و داراي مدرك تافل با نمره 100 از 120- داراي 6 عنوان تاليف كتاب كه 4 تاي آن در مقطع كنكور كارشناسي ارشد و 2تاي ديگر مربوط به كنكور دكتري مي باشد. داراي 6 مقاله در مجلات و كنفرانسهاي داخلي در زمينه هاي بازريابي- تبليغات و... .علاقه مند به تدريس دروس زبان تخصصي مديريت- زبان عمومي – تئوريهاي مديرت – رفتار سازماني(ويژه دكتري)-مديريت استراتژيك .

 

کتابهای مؤلف