مولفان

profile_picture

مهندس شهرزاد خسروی

khosravi.shahrzad@gmail.com

• دارای گواهینامه‌ی مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP) از موسسه‌ی مدیریت پروژه امریکا (PMI) • دارای گواهینامه‌ی مدیریت ر حرفه‌ای (RMP) از موسسه‌ی مدیریت پروژه امریکا (PMI) • دارای سابقه کار اجرایی در شرکت‌های پروژه محور قدس نیرو، مهاب قدس، کیسون و مپنا • دارای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس‌ بین‌المللی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع برگزار شده در ایران، امارات، آمریکا و ژاپن • ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه (PEM) • ارزیاب مدل EFQM

 

کتابهای مؤلف