مولفان

profile_picture

دکتر عادل آذر

azara@modares.ac.ir

دكتر عادل آذر در سال 1345 در شهر دهلران بدنيا آمد. وي پس از اتمام دوره تحصيلات دبيرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائي شد و در سال 1367 با موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد. وي طي سالهاي 1367 تا 1370 دوره كارشناسي ارشد را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره دكتري مديريت را با گرايش OR طي سالهاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ كرد. ايشان در دوره هفتم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به فعاليت مي پرداختند. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و رییس مرکز آمار ایران مي باشد.

 

کتابهای مؤلف