مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد موسی خانی درجه علمی : استادیار تحصیلات : • دکتری مدیریت سیستمها ، تهران ، ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : • مدیر گروه مدیریت فن آوری اطلاعات دانشکده مدیریت • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت دانش - روش تحقیق - یادگیری الکترونیکی - CRM - SOA

 

کتابهای مؤلف