مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر عزت اله اصغری زاده درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۶‏‎,‎‏مدیریت مهندسی وعملیات‏‎,‎‏کویینزلند‏‎,‎‏استرالیا• کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۸‏‎,‎‏مدیریت صنعتی‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎• کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏مدیریت بازرگانی‏‎,‎‏شهید چمران اهواز‏‎,‎‏ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : • معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده مدیریت• زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : پژوهش عملیاتی - آمار و آنالیز گارانتی و خدمات پس از فروش

 

کتابهای مؤلف