مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر علی دیواندری درجه علمی : دانشیار تحصیلات : مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری، ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت استراتژیک - رفتار سازمانی - منابع انسانی. ایشان مدیر عامل اسبق بانک ملت و مدیر عامل فعلی بانک پارسیان می باشند.

 

کتابهای مؤلف