مولفان

شروع سابقه تدریس اینجانب در زمینه زبان انگلیسی به دوران کارشناسی و دستیاری استاد زبان تخصصی خود در سال 1382 بازمی¬گردد. پس از آن، از سال 1384 به صورت حرفه ای وارد حوزه تدریس شدم و از سال 1385 تدریس در کانون زیان ایران را آغاز نمودم. از سال 1386 به فعالیت در زمینه کنکور کارشناسی ارشد پرداختم و از سال بعد به تدریس دروس زبان مربوطه مشغول شدم. بنده، همچنین، افتخار کسب نمره در 1% تاپ (پرسنتایل 99%) آزمون GRE، TOEFL iBT، و رتبه اول آزمون جذب مدرس و نیز Senior Proficiency in English کانون زبان ایران را دارا می باشم.

 

کتابهای مؤلف