مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر سید رضا سیدجوادین درجه علمی : استاد تحصیلات : دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۲‏‎,‎‏مدیریت باگرایش منابع انسانی‏‎,‎‏تربیت مدرس ‏‎,‎‏ایران سوابق شغلی: رئیس اسبق دانشکده مدیریت زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت منابع انسانی - رفتار مصرف کننده - رفتار سازمانی

 

کتابهای مؤلف