مولفان

profile_picture

 محمد ولی پور

m.valipour@ut.ac.ir

کسب مدرک لیسانس مهندسی کامپیوتر، ارشد MBA و دکتری مدیریت IT و تحصیلات فرادانشگاهی در حوزۀ بازاریابی و تبلیغات، ضمن فراهم آوردن رویکردی بین رشته ای و سیستماتیک، پتانسیل لازم برای موفقیت در زندگی و کسب و کار را برای من فراهم نموده است. معتقدم که به زودی افراد مطرح جامعه، پیشگامان در حوزۀ آنلاین و دیجیتال خواهند بود. برای رسیدن به این مهم باور دارم که به اندازه ای باید کار کنیم که به ما فشار بیاید، آنگاه بیش از پیش بر فشار کاریمان بیافزاییم! فراموش نکنیم که برای رسیدن به موفقیت باید دست به خودکشی زد ...

 

کتابهای مؤلف