مولفان

پروفسور بابک اخگر کلیه مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه شفیلد هلم انگلستان گذرانده اند. کارشناسی وی علوم کامپیوتر، کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و دکتری ایشان در زمینه سیستم های اطلاعاتی می باشد. همچنین وی دارنده مدرک فوق دکتری در زمینه مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی می باشد. او در حال حاضر استاد تمام دانشگاه شفیلد هلم انگلستان و استاد مدعو در دانشگاه MIT و دانشگاه تهران می باشد.

 

کتابهای مؤلف