مولفان

دیپلم ریاضی و فیزیک، لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه خلیج فارس و کسب رتبه 1 از این دانشگاه و فارغ التحصیل سال 82، فارغ التحصیل رشته مدیریت مالی در سال 89 در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی ورودی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران در سال 90. تدریس دروس مدیریت مالی و بازاریابی از سال 87 در موسسات مختلف.

 

کتابهای مؤلف