مولفان

دكتري: مديريت توليد وعمليات كارشناسي ارشد: مديريت بازرگاني-صنعتي كارشناسي: مديريت صنعتي مدير گروه مهندسي صنايع و بهره‌وري و عضو هيأت علمي گروه مهندسي صنايع و بهره‌وري مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران (دانشگاه تربيت مدرس) و معاون‌آموزشي مركز‌ مطالعات‌ مديريت و بهره‌وري ايران

 

کتابهای مؤلف

تازه های خبر

تعطیلات نوروزی انتشارات نگاه دانش

ضمن عرض تبریک عید نوروز به تمامی دوستان نگاه.....
مشاهده اخبار بیشتر