مولفان

شکراله خواجوي متولد 30/6/1348، بندر ماه‌شهر، دانش‌آموخته مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و مقطع دكتري حسابداري از دانشكده مديريت دانشگاه تهران است.وی دارای بیش از 40 مقاله تخصصی در زمینه حسابداری ،حسابرسی و تحقیقات بازار سرمایه و مولف بیش از 14 عنوان کتاب دانشگاهی است.

 

کتابهای مؤلف