مولفان

-متولد سال 1329 در مشهد،عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد تهران مرکزی و -استاد مدعو در دانشگاههای علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه آزاد اراک و ملایر و بروجرد و امارات و دانشگاه فردوسی مشهد و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد -مشاور بازاریابی در سازمانهای مختلف - داور سمینارهای بین المللی از جمله کنفرانس بین المللی برند و کنفرانس بین المللی مدیریت بازایابی - استاد راهنما و مشاور و داور پایان نامه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاههای گوناگون - مولف کتابهای گوناگون و نویسنده مقالات علمی پژوهشی و ISI در مجلات گوناگون داخلی و خارجی

 

کتابهای مؤلف