مولفان

profile_picture

 سید محمد مقیمی

moghimi@ut.ac.ir

تحصیلات كارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران (1373) كارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی از دانشگاه تهران (1375) دكتری مدیریت از دانشگاه تهران) 1381) 3- زمینه های تخصصی مدیریت دولتی مدیریت علوم رفتاری مدیریت کارآفرینی مدیریت شهری 4- سوابق اجرایی رییس پردیس فارابی دانشگاه تهران (۱۳۹۲ تا کنون) معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ( از سال 1387 1392 ) عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه تهران(از سال 1387) عضویت در دوره سیزدهم و چهاردهم هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1388 تاکنون ) عضویت در كمیسیون تخصصی علوم اجتماعی ورفتاری هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1388 تاکنون ) عضویت دركمیسیون تخصصی میان رشته ای هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1390 تاکنون ) رییس شورای پذیرش و بررسی نظام پیشنهادها در دانشگاه تهران‏‎، دانشگاه تهران( از سال 1387 تاکنون ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی – پژوهشی تحول آفرین (1378 تا 1383) عضو هیات مدیره كارخانجات ایران مرینوس (1380) مدیر عامل موسسه توسعه فرهنگ كارآفرینی (1379تا 1383) رئیس گـروه آسیب شناسی و بازآفرینی سـازمانی موسسه تحقیقـات و آمـوزش مـدیریت وزارت نیرو (4-1383) رئیس مركز كارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران(از سال 1383 تا 1387 ) معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس قم دانشگاه تهران (84-1382) عضو كمیته جذب هیات علمی گـروه كارآفرینی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران(از سال 1384 تا كنون) عضو كمیته جذب هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران (از سال 1385تاكنون ) معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران وعضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران ( از سال 1385 تا 1386 ) معاون پشتیبانی پردیس قم دانشگاه تهران ( از سال 1386 تا 1387) رئیس دانشكده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران وعضو شورای دانشگاه تهران (از سال 1384 تا 1385).

 

کتابهای مؤلف

تازه های خبر

تعطیلات نوروزی انتشارات نگاه دانش

ضمن عرض تبریک عید نوروز به تمامی دوستان نگاه.....
مشاهده اخبار بیشتر